PsikojenezPsikojenez
(düşünce+başlangıç), "her şey düşüncede başlar" demektir. Düşünce her şeydir. Hayatı oluşturan şeyler, Düşünce´nin sürekli değişen ürünleridir. Bir düşünün çevrenizde gördüğünüz her şey önce bir fikirdi. Kendimizi hayattan ayrı düşünebiliriz, fakat aslında okyanustaki bir damlanın denizin bir parçası olduğu kadar bizde bir Düşünce´nin parçalarıyız. Dünya ve içerdiği her şey düşüncenin ürünüdür. İster hoşlanalım ister hoşlanmayalım yaşadığımız dünya zihinsel bir dünyadır.

Kullandığımız otomobil, yaşadığımız ev, oturduğumuz sandalye, önceleri düşünceden ibaretti. Hepsi önce Düşünce´de oluşturuldu ve Düşünce´nin yaratıcı sürecinin ürünü olarak gerçekleşti. "Fakat", diyorsunuz, "bedenime ne demeli? Penceremden gördüğüm ağaca ne demeli? Onları ben düşünmedim. Onlar var olmadan önce aklımda değillerdi."

Düşünce Sonsuzdur: Düşünce´nin insan beyniyle sınırlı olduğunu düşünmek yanıltır bizi. İnsan beyni Düşünce´nin bir aracıdır yalnızca. Evrenin sıralı düzenlenişi, Tanrı´nın varlığının kanıtıdır. Herşey Düşünce´dir ve Düşünce´nin ürünüdür. Tüm bu olanların ardında Yüce bir Zeka olmalı; hayatın her zerresine nüfuz eden, her şeyi bilen bir Akıl.

İnsan bedeninin çeşitli faaliyetlerindeki bu kusursuz dengeyi başka türlü nasıl açıklayabilirsiniz? Organlar, salgı bezleri ve bedenin çeşitli fonksiyonları birbirine öylesine mükemmel bağlanmış ki, iyi çalışmayan bir salgı bezinin yerini bir başkası alabiliyor; bedenimizin tehlike anında istemimiz dışında gerekeni yapabiliyor ya da onu yanlış kullandığımızda telafi edebiliyor. Yüce Mühendis işini bu denli ustaca yapmış. Bedenimizle karşılaştırılabilecek bir makine yapılabildimi şimdiye dek? Hayır, asla. İnsanoğlunun tek bir unsur yüzünden bugüne dek kendi yerini alabilecek bir robot yaratamadı.

Evrenin bu karmaşık modelini inceleyen insan kendi kendisine "Tüm bunların bir Yüce Zeka´nın eseri olmadığına nasıl inanabilirim?" diye sormak zorundadır. Bu Yüce Zeka´yı yarattıklarından ayrı nasıl düşünebiliriz? Zaten kusursuz olan bu mucizevi hayatın modelini değiştirmeye ve geliştirmeye çalışmak insanların büyük yanılgısıdır.

İnsana Hakimiyet Verilmiştir: O halde, yaratma fırsatı insana nerede veriliyor? İnsana seçim yapma ayrıcalığının, düşüncelerini yönlendirme otoritesinin ve fikirlerini ifade etme hakkının verildiği alan, bireysel yaratıcılık alanıdır. İnsan, Tanrı´yla birlikte kendi hayatını yaratır. Burada, yüce plana göre insana hakimiyet verimiştir. Hayatın yaratıcı süreci ona, yaşadığı olayları yönetme otoritesi verir.

Kendimiz için yarattığımız dünyadan hoşlanmıyorsak, hoşlanabileceğimiz yeni olaylar başlatabilecek bir dünya yaratma hakkı verilmiştir bize. Bu "Kendini Yönetmek"tir. Biz zihinsel kalıbı hazırlarız ve Düşünce onu bizim için doldurur. Düşünce´nin nasıl çalıştığını anlarsak ona güvenebiliriz.

Düşünce Hem Yönetici Hem Üreticidir: Tanrı, insanı kendi imajında yarattığı zaman, yaratma gücünüde paylaştı onunla. Hayatın erkek boyutu, hepimizin içindeki bilinçli ve yönetici Düşünce´dir. Dişi boyutu ise bilinçaltından gelen alıcı ve yaratıcı yollardır. Başka bir deyişle bilinç ve bilinçaltı olmak üzere iki görünümlü tek bir akıl vardır. Kadın ya da erkek olmanız önemli değil, herkes hem erkek yönetici hem de dişi yaratıcı Düşünceyi kullanır. Aklın bu çifte fonksiyonu ile hayatlarımızı yönlendirme hakkı verilmiştir bize. Tanrı´nın (Evrensel Zekanın) mutlak gücünü kendi yaşamlarımızda kullanmaktayız. Var olan başka bir güç yoktur.

İnsan Onurlandırılmıştır: Hepimiz Bilgelik´in, Anlayış´ın ve Zeka´nın evrensel deposuna girebiliriz. Sonsuz fikir kaynağına ulaşabiliriz. İnsanın gereksinim duyduğu her şey Tanrı´da zaten mevcuttur. İnsal algılamayı ve Yüce Düşünce´nin akışına nasıl açılacağını öğrendikçe, kendisine gelen fikirleri alabilir ve bunlar arasında izlemek istediği yolu seçip uygulayabilir. İnsan şans rüzgarıyla bir o yana bir bu yana savrulan bir kader  mahkumu olamak zorunda değildir. Evrensel Zeka´nın düzenli planı doğrultusunda hayatını düzenleyebilir. İnsana ne büyük bir onur verilmiş. Hayatına hükmetme fırsatı! Fakat onunla birlikte, hayatın sonsuz kaynaklarını akıllıca kullanma sorumluluğuda verilmiş.

Kaynak: %100 Düşünce Gücü

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !